Kinderopvangtoeslag              2020 

kinderopvang toeslag is een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang.

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. Lees de link hieronder


Hoeveel kinderopvantoeslag kan ik krijgen?


Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. er geldt ook een maximumuurtarief.

Gaat u kind zowel naar de gastouder als naar een kindercentrum? dan vergoed de belastingdienst eerst de uren van het kindercentrum en daarna de uren van de gastouderopvang, tot aan het maximum waar u recht op heeft.


Voorbeeld maximaal aantal uren:

Uw kind gaat 200 uur naar een kindercetrum en 40 uur naar een gastouder. Omdat u toeslag kunt krijgen voor maximaal 230 uur, krijgt u kinderopvangtoeslag voor de 200 uur bij het kindercentrum en 30 uur bij de gastouder.


Maximumuurtarief

De belastingdienst vergoed de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal bedrag. het maximumuurtarief voor gastouderopvang in 2019 was € 6,15. Dit is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar een maximumuurtarief van  € 6,27

Proefberekening maken?

klik op de link hieronder en maak een proefberekening.


Kinderopvangtoeslag aanvragen

Uw kinderopvangtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen op de website van de belastingdienst.  Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen de 3 maanden waarin u kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. Zie link hieronder


Tabel kinderopvang toeslag 2020